In the hamlet of Varsen in the municipality of Ommen in the province of Overijssel in the east of The Netherlands is a farm with the name Vedder(s). foto01 It is first mentioned at the end of the 17th century; in 1694 and 1701 we find in a tax-payerlist a Elsebrecht or Egbert Vedder. On that farm live since the beginning of the 18th century till 2012 successively 9 generations of Vedders who have always been farmers there. In 1947 there was a census in The Netherlands and in that year lived 23 persons with the name Vedders in Ommen. Nowadays most of them still live in Ommen and other surrounding villages as Dedemsvaart and Lemelerveld. In the period 1866 till 1884 emigrated several brothers and sisters (who were born at this farm) and their families to Michigan. They got a lot of descendants and now there live more Vedders in the USA (mainly Michigan and Minnesota) foto02 than in The Netherlands. The last 20 years several American descendants have visited the farm foto03 in Ommen in order to look where their forefathers came from. In september 2011 Frederik Vedders left the farm because it will be demolished; so the end of many generations of Vedders at that farm. 

The meaning of the word "Vedder" is old east-Dutch for the word cousin, uncle or more generaly familymember. Also we know the word "vetter" in the German language with the same meaning.

There is still another Vedders family in The Netherlands which roots go back till about 1670 in the village of Markelo also in the province of Overijssel. Till now it has not been possible to make a link between those two families. Maybe a DNA test in future can give a definite answer. (Update: in June 2015 a dna test is done at a Markelo descendant and an American-Ommen descendant and the result was that there is no dna match between the two families). From this family also emigrated a household (3 generations) in 1855 to Grand Rapids (MI) but the last Vedders from this family deceased there in 1943, but there are descendants in female line. Besides there lived in Rotterdam a Catholic family Vedders who came there in the 18th century from Germany. In 1889 emigrated one of them to South Africa and there are now living Vedders too.

If you click left on the button genealogy you can see the descendants of ancestor Gerrit Vedders. Those who emigrated have an "E" behind the name. Alas are not all dates (birth, marriage, death) and names complete, specially the youngest generations; so don't hesitate to mail me avedders@gmail.com for fill ups and remarks. In the genealogy are also some texts in Dutch which were found in different archives.

Composer: Anton H. Vedders, The Netherlands (update July 2015).

"The past is the beginning of the future; who not knows where he comes from, can not know where he goes to".


In de buurtschap Varsen in de gemeente Ommen in de provincie Overijssel is een boerderij met de naam Vedder(s) foto01 . Het wordt voor het eerst genoemd eind 17e eeuw; in 1694 en 1701 vinden we in belastinglijsten een Elsebrecht of Egbert Vedder. Op de boerderij wonen sinds begin 18e eeuw tot 2012 achtereenvolgens 9 generaties Vedders die er het boerenbedrijf uitoefenen. In 1947 was er een volkstelling in Nederland en in dat jaar woonden er 23 personen met de naam Vedders in Ommen. Tegenwoordig wonen de meesten nog in Ommen en omliggende plaatsen Dedemsvaart en Lemelerveld. In de periode 1866 tot 1884 emigreerden meerdere broers en zusters (die op deze boerderij waren geboren) met hun families naar Michigan in de USA. Zij kregen veel nakomelingen en tegenwoordig wonen er meer Vedders'en in de USA (hoofdzakelijk in de staten Michigan en Minnesota) foto02 dan in Nederland. De laatste 20 jaar hebben verscheidene Amerikaanse nazaten de boerderij foto03 in Ommen bezocht om te kijken waar hun voorvaderen vandaan kwamen. In september 2011 heeft de laatste bewoner Frederik Vedders de boerderij verlaten omdat deze wordt afgebroken. Dus het einde van vele generaties Vedders op die plek. 

De betekenis van het woord "Vedder" is oud oost-Nederlands voor het woord neef, oom of meer algemeen familielid. Ook kennen we in het Duits het woord "vetter" met dezelfde betekenis.

Er is nog een andere familie Vedders in Markelo (zie link op startpagina) welke wortels aldaar terug gaan tot ca 1670. Echter tot op heden is het nog niet mogelijk geweest om een link te maken tussen de beide families. Misschien kan een DNA test in de toekomst hier een antwoord op geven. (Update: in juni 2015 is er een dna test gedaan bij een Markelose nazaat en een Amerikaans-Ommense nazaat en het resultaat was dat er geen dna match is tussen de twee families). Van de Markelose familie emigreerde ook een gezin in 1855 naar Grand Rapids maar de laatste Vedders overleed daar in 1943. Er zijn wel nakomelingen in vrouwelijke lijn. Bovendien woonden er in Rotterdam meerdere generaties Vedders (RK) die begin 18e eeuw uit Duitsland kwamen. In 1889 emigreerde een nazaat naar Zuid-Afrika en daar wonen heden dan ook enkele Vedders'en.

Klik in het linker menu op "genealogy" en daar bevinden zich alle nazaten van stamvader Gerrit Vedders. Zij die emigreerden hebben een "E" achter hun naam. Helaas zijn niet alle gegevens (geboorte, huwelijk, overlijden) volledig. Dus heeft u aanvullingen, opmerkingen of vragen aarzel dan niet deze mij te mailen: avedders@gmail.com

Samensteller:  Anton H. Vedders, Nederland (update juli 2015).

"Het verleden in het begin van de toekomst; wie niet weet waar hij vandaan komt, kan niet weten waar hij heen gaat".